Liên hệ với SeaDex

CÔNG TY TNHH SEADEX
Địa chỉ: 140 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: 096 89 49 555
Mã số Doanh Nghiệp: 3502310508